tłumaczenia

Tłumaczę w kierunkach: j. polski – j. angielski, j. angielski – j. polski oraz j. rosyjski – j. polski i j. rosyjski – j. angielski.

W języku angielskim zajmuję się dziedzinami: medycyna, farmacja, biologia, ekologia i ochrona środowiska, teksty popularno-naukowe i naukowe, zastrzeżenia patentowe. Tłumaczę też teksty biznesowe, umowy, teksty PR i zwykłe dokumenty.

W j. rosyjskim wykonuję tłumaczenia biznesowe, łącznie z umowami.

Znajdziesz mnie na fb: https://www.facebook.com/przetlumaczangielski/